Crveni makovi

Press » Projekti » Crveni makovi

Ovaj film je vrlo subjektivan, impresionistički portret jednog malog grada u provinciji i melanholije i beznadežnosti ljudi koji u tom gradu žive...