Doba Dunđerskih

Press » Projekti » Doba Dunđerskih

Film je snimljen u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i javno informisanje  AP Vojvodine. Veliki srpski pesnik Laza Kostić višestruki kum sa tada najbogatijim Srbinom...